Doel van de Dorpsraad en vergaderverslagen

Doel van de Vereniging Dorpsraad volgens de officiele statuten:
Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het buurtschap Lijnden en directe omgeving (Boesingheliede).

Dat wil zeggen het voorzien in de in de buurtschap levende wensen en behoeften op het terrein van de cultuur, de vrije tijdsbesteding en het jeugdwerk en het exploiteren van een sociaal-culturele voorziening (de laatstgenoemde taak met ingang van 1 januari 2017 overgedragen aan de stichting Maatvast).
Het leggen en onderhouden van kontakten met instanties, organisaties en instellingen en personen.
Adviseren en voorlichting geven wanneer dat in het belang is van het welzijn van de bewoners.
De dorpsraad bestaat ruim 50 jaar.

De Dorpsraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn er individuele bestuursleden, die vertegenwoordiger zijn van een van de werkgroepen/activiteiten binnen de Dorpsraad.

Voor oudere informatie over Dorpsraad Lijnden zie de website www.dorpsraadlijnden.nl, die niet meer wordt bijgewerkt.

Gemeente Haarlemmermeer
Met de gemeente Haarlemmermeer is intensief overleg op allerlei niveaus. De Dorpsraad heeft afgevaardigden in enkele overlegorganen. Daarnaast is er jaarlijks een schouw waar de Dorpsraad bij betrokken is om lokale pijnpunten onder de gemeentelijke aandacht te brengen.
Ook is er ad hoc overleg met de Gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord, de heer Paul Heuberger.

Lidmaatschap
Lid van de Vereniging dorpsraad Lijnden zijn meerderjarige inwoners van Lijnden en omgeving als zij een jaarlijkse bijdrage hebben overgemaakt (nu € 10,-) op de rekening van de dorpsraad Lijnden,
NL41RABO 0324 545 312, onder vermelding van contributie met jaartal.
Binnen de Gemeente Haarlemmermeer zijn de leden van de Dorpsraden een indicatie voor de leefbaarheid van die kern. Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. We roepen dan ook alle Lijndense huishoudens op lid van de Dorpsraad te worden. |U kunt zich op de home-pagina aanmelden.
Er zijn in 2017 50 betalende leden/huishoudens.